021-420 06 17 info@putsjohan.se

Om PutsJohan

Anlita en seriös, professionell aktör med goda yrkeskunskaper! Vi är ISO-certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 & SS-EN ISO 14001:2015.

Startades upp 2009 av Johan Mendenhall

När du väljer städföretag är du naturligtvis noga med att få en seriös, professionell aktör med goda yrkeskunskaper som du kan lita på, så att det uppdrag du lägger ut på entreprenad utförs effektivt och noggrant! PutsJohan AB startades upp 2009. Företaget utför arbeten inom städsektorn och arbeten, stora som små passar oss.

ISO-certifierat städföretag

Vi kan stolt berätta att vi är ISO-certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 &
SS-EN ISO 14001:2015 för lokalvård och fönsterputs till företag och privatkunder.

 

Kollektivavtal och försäkring

Vi har ett kollektivavtal med Fastighetsanställdas förbund och en ansvarsförsäkring ingår i  våra tjänster!

 

Kvalitetspolicy

PutsJohan AB:s verksamhet är tjänster inom, Fönsterputsning och städning till både företag och privatpersoner. 
Företaget skall genom ständig utveckling av verksamheten vara bland de ledande inom sitt område.

PutsJohan AB skall leverera specifikaitonsenliga tjänster som uppfyller samtliga krav från våra intressenter. Detta ska ske enligt:

Vi skall sträva efter ett nära samarbete med kunden.
Samtliga skall ta ansvar för din egen kvalitet och vara engagerade i kvalitetsarbetet.
Genom utbildning skall vi tillse att den kompetens som erfodras finns.
Vi skall ständigt förbättra vårt kvalitetssystem.

 

Miljöpolicy

PutsJohan AB:s verksamhet är tjänster inom, Fönsterputsning och städning till både företag och privatpersoner. 

PutsJohan AB stödjer kretsloppstänkandet och dess inriktning med ökad resurs- råvaru- och energihushållning och minskad miljöbelastning.

Vårt miljöarbete präglas av saklighet, ärlighet och öppenhet.

Vi skall uppfylla samtliga tillämpbara krav som ställs på oss.

Vi skall prioritera leverantörer och andra intressenter som bedriver ett seriöst miljöarbete.

Vi skall minimera uppkomsten av restprodukter och avfall samt förebygga eventuella risker för utsläpp.

All vår personal skall genom utbildning och aktivt stöd vara aktiva och ha ansvar för vårt miljöarbete.

Vi skall ständigt förbättra och utveckla vårt miljöledningssystem.

Vår historia

Startades upp 2009 av Johan Mendenhall. Vi har ett kollektivavtal med Fastighetsanställdas förbund och en ansvarsförsäkring ingår i  våra tjänster!

 

Vårt uppdrag

När du väljer städföretag är du naturligtvis noga med att få en seriös, professionell aktör med goda yrkeskunskaper som du kan lita på, så att det uppdrag du lägger ut på entreprenad utförs effektivt och noggrant! PutsJohan AB startades upp 2009 av Johan Mendenhall och har idag 12 anställda. Företaget utför arbeten inom städsektorn och arbeten, stora som små passar oss.

Kontakta oss

Telefon 021-420 06 17
Kontorets öppettider kl. 09.00-15.00
Lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00
Org.nr 556778-5091

Epost: info@putsjohan.se

ISO-certifierat städföretag

Vi kan stolt berätta att vi är ISO-certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 &
SS-EN ISO 14001:2015 för lokalvård och fönsterputs till företag och privatkunder.

Adress

PutsJohan AB

Tunbytorpsgatan 1, 721 37 VÄSTERÅS